ទាញយកកម្មវិធីតាម

ការជួយទិញគាំទ្រគេហទំព័រទិញទំនិញណាខ្លះ

គេហទំព័រចំនួន ៤ ដែលពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិន

1.អ្នកជំនួញម្នាក់ៗនៅលើថាវប៉ាគឺជាហាងឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែលមានទំនិញផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

2. រាល់អ្នកជំនួញនៅលើ Tmall.com គឺជាហាងសហគ្រាសដែលមានយីហោជាក់លាក់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅបរទេសហើយជាទូទៅគុណភាពត្រូវបានធានាដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នកចំពោះគុណភាពនិងម៉ាក។

3. អាជីវករម្នាក់ៗនៅលើបណ្តាញ ១៦៨៨ គឺជាហាងមានទំនិញប្រភពពីរោងចក្រ ដោយយកទំនិញពីរោងចក្រផ្ទាល់និងមិនមានឈ្មួញកណ្តាល ដែលនេះអាចបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរិមា។

4. ជិងដុង JD.com គឺជាហាងលក់ទំនិញតាមអ៊ីនធើណេតដែលដំណើរការដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសចិន ដែលនាំមកនូវបទពិសោធន៍បែបប្រពៃណីក្នុងការទស្សនាផ្សារទំនើបធំៗ តាមអ៊ីនធើណេតដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកក្នុងការចូលទៅផ្សារទំនើបធំៗ។


ថាវប៉ាវ www.taobao.com

1. ប្រជាប្រិយភាព៖ វាគឺជាគេហទំព័រដែលមានប្រជាប្រិយបំផុតរបស់អាលីបាបាគ្រុបនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានចំណាត់ថ្នាក់លក់ដាច់បំផុត។

2. អ្នកលក់៖ អ្នកណាម្នាក់ក៏អាចលក់ផលិតផលនៅលើគេហទំព័រនេះ តែភាគច្រើនលក់រាយ

3. ប្រភេទផលិតផល៖ ផលិតផលចម្រុះគ្រប់ប្រភេទ។

4. គុណភាពផលិតផល៖ ផលិតផលពីគុណភាពទាបរហូតដល់គុណភាពខ្ពស់អាចរកបាន។

5. តម្លៃផលិតផល៖ តម្លៃផលិតផលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងហើយផលិតផលតែមួយអាចមានទាំងតម្លៃទាបនិងខ្ពស់។

6. ថ្លៃដឹកជញ្ចូននៅប្រទេសចិន៖ ទំនិញភាគច្រើនត្រូវបានដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសដោយមិនគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនទេ។


Tmall www.tmall.com

1. ប្រជាប្រិយភាព៖ វាគឺជាគេហទំព័រលក់ទំនិញរាយធំជាងគេបំផុតនៅប្រទេសចិនដែលបំបែកចេញពីថាវប៉ាវ។

2. អ្នកលក់៖ ភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុនឬហាងដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ។

3. ប្រភេទផលិតផល៖ ផលិតផលមានច្រើនប្រភេទជាពិសេសផលិតផលម៉ូដ។

4. គុណភាពផលិតផល៖ ផលិតផលភាគច្រើនមានគុណភាពល្អ។

5. តម្លៃផលិតផល៖ តម្លៃខ្ពស់ជាងតម្លៃលក់របស់គេហទំព័រតាបៅ។

6.ថ្លៃដឹកទំនិញរបស់ចិន៖ ទំនិញភាគច្រើនត្រូវបានដឹកជញ្ជូននៅប្រទេសចិនដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនឡើយ។


អាលីបាបា www.1688.com

1.ប្រជាប្រិយភាព៖ វាគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់នូវវេទិកាពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធើណែតនៅក្នុងប្រទេសចិន។ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់វារួមមាន Taobao.com, Tmall.com ដែលជាបណ្តាញលក់ដុំទំនិញធំបំផុតរបស់ចិន។

2. អ្នកលក់៖ ភាគច្រើននៃពួកគេត្រូវបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន។

3. ប្រភេទផលិតផល៖ ចំណាត់ថ្នាក់គឺច្បាស់ហើយមានផលិតផលផ្សេងៗគ្នាក្នុងប្រភេទនីមួយៗ។

4. គុណភាពផលិតផល៖ ភាគច្រើនជាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។

5. តម្លៃផលិតផល៖ តម្លៃគឺថោកជាងគេហទំព័រផ្សេងទៀតហើយភាគច្រើនមានបរិមាណបញ្ជាទិញអប្បបរមា។

6. ថ្លៃដឹកជញ្ជូននៅប្រទេសចិន៖ ជាទូទៅផលិតផលមិនត្រូវបានវេចខ្ចប់ទេហើយថ្លៃដឹកជញ្ជូនត្រូវបង់។


JD www.jd.com

1. ប្រជាប្រិយភាព៖ វាគឺជាផ្សារទំនើបដែលដំណើរការដោយខ្លួនឯងធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិន។

2. អ្នកលក់៖ ផ្នែកមួយត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ JD.com ហើយផ្នែកមួយទៀតត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយឈ្មួញនៅក្នុង JD 

3.ប្រភេទផលិតផល៖ ប្រហាក់ប្រហែលនឹងគ្រប់ប្រភេទដែលបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មខ្នាតធំ។

4. គុណភាពផលិតផល៖ ផលិតផលសេវាកម្មដែលអាចទុកចិត្តបានបន្ទាប់ពីការលក់ត្រូវបានធានាគុណភាព។

5. តម្លៃផលិតផល៖ ផលិតផលដែលផលិតដោយខ្លួនឯងរបស់ជីងដុងមានគុណសម្បត្តិជាក់លាក់។

6.ថ្លៃដើមដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសចិន៖ JD.com មានប្រព័ន្ធដឹកជញ្ចូនផ្ទាល់ខ្លួននៅប្រទេសចិនហើយផលិតផលភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃនិងអាចទុកចិត្តបាន។