ទាញយកកម្មវិធីតាម

គោលការណ៍ដឹកជញ្ជូន

ថ្លៃដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិចិន-កម្ពុជា

តារាងតម្លៃ:

                        ទំនិញដែលតូចជាង0.3/m³ 

ចិន-កម្ពុជា/គិតថ្លៃតាមទម្ងន់

របៀបដឹកជញ្ជូន

ភ្នំពេញ

ក្រុងព្រះសីហនុ

ខេត្តនានា

ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក

1$/kg

1.5$/kg

1$/kg

ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រ

1$/kg

1.5$/kg

1$/kg

ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស

8$/kg

/

/

 

ច្បាប់គិតថ្លៃដឹកអន្តរជាតិតាមផ្លូវគោក/សមុទ្រ

ទំនិញដែលមានទំងន់ជាក់ស្តែងតិចជាងទំងន់មាឌ ត្រូវគិតជាទំងន់មាឌ 

ឧទាហរណ៍ទំហំនៃកញ្ចប់មួយដែលមានទំងន់ជាក់ស្តែង ២ គីឡូក្រាមគឺ៖ 30cm*30cm*30cm,

បន្ទាប់មកទម្ងន់របស់កញ្ចប់30cm*30cm*30cm/5000=​5.4kg ហើយទម្ងន់ដែលត្រូវបង់លុយគឺ 5.4kg 


                 ធំជាងរឺស្មើរ0.3/

ចិន-កម្ពុជា/គិតថ្លៃតាមម៉ែត្រគូប

របៀបដឹកជញ្ជូន

ភ្នំពេញ

ក្រុងព្រះសីហនុ

ខេត្តនានា

ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក

175$/m3

215$/m3

175$/m3

ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រ

170$/m3

205$/m3

170$/m3

អ៊ីអ៊ូផ្លូវគោក

210$/m3

235$/m3

210$/m3

             អ៊ីអ៊ូផ្លូវទឹក
      165$/m3
     185$/m3
    165$/m3

 

ច្បាប់គិតថ្លៃដឹកអន្តរជាតិតាមផ្លូវគោក/សមុទ្រ

1.ឥវ៉ាន់ជាក់ស្តែងដែលលើសពី0.3ម៉ែតគីប នឹងត្រូវគិតតំលៃជាម៉ែតគីប

2.ទំនិញធុនធ្ងន់

 ម៉ែត្រគូបគឺ ៨០០ គីឡូក្រាមជាអតិបរិមា។ ប្រសិនបើលើស ៨០០ គីឡូក្រាមគឺជាទំនិញដឹកទំនិញធុនធ្ងន់ (,១ម៉ែត្រគូបគឺ៨០គីឡូក្រាមជាអតិបរិមា។ ២ម៉ែត្រគូបតម្លៃគឺ១៦០០គីឡូក្រាមជាអតិបរិមា) តម្លៃឯកតាទំនិញធុនធ្ងន់គឺ ,២៥ ដុល្លារ / គីឡូក្រាម។

ច្បាប់នៃការគណនាការដឹកទំនិញធុនធ្ងន់៖ ទម្ងន់ជាក់ស្តែង x តម្លៃឯកតានៃទំនិញធុនធ្ងន់ = ថ្លៃដឹកទំនិញធុនធ្ងន់

ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសជាអតិបរមាក្នុងមួយម៉ែត្រគូបគឺ 166,6 គីឡូក្រាម។

 

ថ្លៃដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

តម្លៃដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុក

ចន្លោះទម្ងន់

ភ្នំពេញ

ខេត្ត

0-3KG

1$

0

≤5KG

1.5$

0

≤10KG

2$

0

≤15KG
3$
       0
≤20KG
4$
0
≤25KG
5$
0
≤30KG
6$
0
30KG
0.15$/KG
0


ពិពណ៌នាពីថ្លៃដឹកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 

1. វិធាននៃគណនាទម្ងន់៖ រាល់ទំនិញមានទម្ងន់១គីឡូក្រាមជាឯកតានៃទម្ងន់ ប្រសិនបើវាតិចជាង  គីឡូក្រាមវាត្រូវបានគេគិតជា ១គីឡូក្រាម។ .១គីឡូក្រាមត្រូវបានគេគណនាជា ២គីឡូក្រាម។

2. ថ្លៃដឹកជញ្ជូនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគណនាតាមទម្ងន់ជាក់ស្តែងនៃវិក័យប័ត្រ។

3.ក្រុមហ៊ុននឹងជួយខ្ចប់ឥវ៉ាន់1កញ្ចប់រឺច្រើនកញ្ចប់ចូលគ្នារបស់អតិថិជនអោយបានល្អត្រឹមត្រូវទើបប្រគល់ទៅអោយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុក 


សំគាល់: ទាក់ទងនឹងឥវ៉ាន់ផ្ញើរទៅទីរួមខេត្ត,ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការវិចខ្ចប់អោយបានល្អត្រឹមត្រូវ,ទើបប្រគល់ទៅអោយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុកដែលអតិថិជនបានច្រើសរើស,និងមានកាំម៉េរាសុវត្ថិភាពថតជាក់ស្តែង,ពេលអតិថិជនទទូលបានឥវ៉ាន់ប្រសិនជាពិនិត្យឃើញឥវ៉ាន់ខូចខាតរឺបាត់,គឺមិនមានការពាក់ពាន់ជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំឡើយ,តែអតិថិជនអាច់ប្រញាប់ទាក់ទងមកក្រុមហ៊ុនដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនចូលរូមជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជន