ទាញយកកម្មវិធីតាម

ការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិ

ការដឹកជញ្ជូនជំនួសមានន័យថាអតិថិជនទាក់ទងហាងចិនដើម្បីធ្វើការបញ្ជាទិញហើយបានបង់ថ្លៃទំនិញរួចហើយ។ គ្រាន់តែត្រូវប្រើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនជំនួសeontopដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញពីចិនមកកម្ពុជា។

 

មុនពេលប្រើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនជំនួសតាមរយៈeontopត្រូវយល់ដឹងដូចខាងក្រោម៖

1. អតិថិជនត្រូវការស្នើសុំដល់ហាងចិនដើម្បីបញ្ជូនទំនិញទៅឃ្លាំងស្តុកទំនិញរបស់eontopប្រទេសចិនដែលមានអាស័យដ្ឋានឃ្លាំងនៅក្វាងចូវ


អ្នកទទួលទំនិញ៖ ET+ID+username


អាសយដ្ឋាន៖ 佛山市南海区黄岐建设大道,丰禾物流中心西区六栋12号永泰仓库(ET仓)


លេខកូដតំបន់៖ 528200


 លេខទូរសព្ទ៖ 13450212787


2. អតិថិជនត្រូវដឹងពីលេខដឹកជញ្ជូនដែលអាជីវករចិនបញ្ជូនទំនិញទៅឃ្លាំងeontopនៅចិន។


3. ឃ្លាំងចិនបើករហូតដល់ម៉ោង១៧ : ៣០ (ម៉ោងនៅកម្ពុជា៖ ១៦ : ៣០) សូមជូនដំណឹងដល់អាជីវករចិន។


4. ប្រសិនបើទំនិញត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃ្លាំងបន្ទាប់ពីម៉ោង១៧ : ៣០ ម៉ោងនៅប្រទេសចិន (ម៉ោងនៅកម្ពុជា៖ ១៦ : ៣០) ខាងឃ្លាំងមានសិទ្ធិបដិសេធមិនទទួលយកទំនិញ។


5. eontop ទទួលខុសត្រូវតែលើការត្រួតពិនិត្យទំនិញប្រភេទណាដែលកញ្ចប់ទំនិញរបស់អតិថិជនអាចដឹកជញ្ជូនបាន ហើយថាតើវាអាចនាំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាបានដែរឬទេ ប៉ុន្តែមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិនិត្យមើលទម្រង់និងបរិមាណទំនិញនោះទេ។ ដូចនេះនៅពេលអតិថិជនប្រើប្រាស់សេវាកម្មជួយដឹក នៅលើកញ្ចប់អីវ៉ាន់ត្រូវដាក់នូវព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖


1) ET-ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់


2) ទូរស័ព្ទអតិថិជន


6. ទាក់ទងនឹងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជា eontop គឺជាអ្នកផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនតែប៉ុណ្ណោះ។


7. ក្រុមហ៊ុនមិនមានគោលការណ៍ពេលទំនិញមកដល់បង់លុយឲ្យម្ចាស់ហាងឬក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននោះទេ។ ប្រសិនបើមានការចំណាយផ្សេងៗក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធមិនទទួលទំនិញ។


8. ប្រសិនបើអ្នកមានទំនិញច្រើន អតិថិជនគួរទាក់ទងអាជីវករដើម្បីរៀបចំឱ្យអ្នកណាម្នាក់ដឹកទំនិញចេញ។


9. អតិថិជនត្រូវតែបញ្ចូលលេខបញ្ជាដឹកជញ្ជូនរបស់ចិនចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ eontop មុនពេលទំនិញមកដល់ឃ្លាំង បើមិនដូច្នេះទេឃ្លាំងអាចបដិសេធទទួលទំនិញ។


10. ប្រសិនបើគ្មានលេខបញ្ជាទិញដឹកជញ្ជូន លោកអ្នកត្រូវបំពេញព័ត៌មានដែល eontop ត្រូវការ(ET-ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ លេខទូរសព្ទអ្នកប្រើ)នៅលើកញ្ចប់អីវ៉ាន់របស់លោកអ្នក បើមិនដូច្នេះទេទំនិញលោកអ្នកអាចនឹងបាត់បង់។


11. ប្រសិនបើទំនិញត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃ្លាំងនៅចិន អតិថិជនមិនបានបញ្ចូលការដឹកជញ្ជូនជំនួសនៅលើវេទិកា eontop តាមតម្រូវការខាងលើទេ ហើយការវេចខ្ចប់ខាងក្រៅនៃទំនិញមិនត្រូវបានសរសេរស្របតាមព័ត៌មានទេ។ទំនិញនឹងត្រូវបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះ ប្រសិនបើផ្ទុកនៅឃ្លាំងកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង៦០ថ្ងៃហើយមិនត្រូវបានគេអះអាង នោះអតិថិជនត្រូវបានចាត់ទុកថាបោះបង់ទំនិញចោលហើយឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញកម្ពុជាមានសិទ្ធិបោសសម្អាតទំនិញ។


12. ប្រសិនបើអតិថិជនត្រូវការប្រើសេវាកម្ម "ទូទាត់ប្រាក់ RMB" អតិថិជនត្រូវចរចាតម្លៃលក់និងទិញជាមួយះអាជីវករចិនជាមុនសិន។


ដើម្បីទប់ស្កាត់ការពន្យាពេលនិងការបាត់បង់ទំនិញអតិថិជនត្រូវបានស្នើសុំឱ្យគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិខាងលើ។

 


បន្ទាប់ពីបានយល់ដឹងអំពីព័ត៌មានខាងលើ ជំហានប្រតិបត្តិការនៃសេវាកម្មទីភ្នាក់ងារមានដូចខាងក្រោម៖

1. បើកគេហទំព័រeontopចូលទៅស្វែងរក"ការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិ"នៅលើគេហទំព័រហើយចុចដើម្បីចូល។
2. បន្ទាប់ពីអាជីវករចិនដឹកជញ្ជូនទំនិញរួចបំពេញលេខដឹកជញ្ជូននិងព័ត៌មានកញ្ចប់ទំនិញរបស់ចិននៅក្នុងជួរឈរព័ត៌មានហើយជ្រើសរើសថាតើត្រូវការធានារ៉ាប់រង ការវ៉ាយកេសឈើនិងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ។
3. ជ្រើសរើសយកមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិបំពេញនិងបញ្ជាក់ព័ត៌មានបង្កាន់ដៃទំនិញកម្ពុជានិងជ្រើសរើសវិធីដឹកជញ្ជូន(ដឹកជញ្ជូនឬយកដោយខ្លួនឯង


4. បន្ទាប់ពីបានបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានខាងលើត្រឹមត្រូវសូមបញ្ជូនការបញ្ជាទិញបន្ត។ ព័ត៌មានលំអិតការបញ្ជាទិញអាចត្រូវបានមើលនៅក្នុង មជ្ឈមណ្ឌលសមាជិក - ការបញ្ជាទិញ - ការបញ្ជាទិញដឹកជញ្ជូនជំនួស


5. ពេលស្ថានភាពបញ្ជីបញ្ជាទិញប្រែទៅជា"បានដឹកមកកម្ពុជា"នោះនឹងបង្កើតជាបញ្ជីដឹកអន្តរជាតិ ដែលអាចទៅកាន់មាតិកា [លេខដឹកទំនិញ] ឆែកមើលស្ថានភាពបាន។ បើសិនជាស្ថានភាពបញ្ជីដឹកគឺ"រង់ចាំទូទាត់"ហើយការរៀបចំទំនិញនៅឃ្លាំងចិនរួចរាល់ នោះអាចទូទាត់ថ្លៃដឹកអន្តរជាតិបាន។


6. ពេលដែលបញ្ជីដឹកប្រែជា"ដល់ឃ្លាំងរង់ចាំការទូទាត់""ដល់ឃ្លាំងបានទូទាត់"នោះបង្ហាញកញ្ចប់ទំនិញរបស់អ្នកបានមកដល់ឃ្លាំងកម្ពុជាហើយ ពេលនោះអ្នកអាចមកទទួលយកទំនិញដោយខ្លួនឯង។ ប្រសិនបើបញ្ជីដឹកដែល"ដល់ឃ្លាំងរង់ចាំទូទាត់"ត្រូវការសេវាដឹកជញ្ជូន តម្រូវឲ្យទូទាត់ថ្លៃដឹកអន្តរជាតិជាមុនសិនទើបអាចដឹកជូន។


7. ពេលដែលទទួលបានកញ្ចប់ទំនិញ និងប្រាកដថាមិនមានបញ្ហាអ្វីទេ អាចចូលទៅមាតិកា [លេខដឹកទំនិញ] រកមើលកញ្ចប់ទំនិញ រួចចុចលើពាក្យ"ទទួលទំនិញ"នោះនឹងទទួលបានពិន្ទុជារង្វាន់ ការបញ្ជាទិញបានបញ្ចប់​។